MAPP

M_APP Projesi

M_APP Projsi Avrupa Birliğinin Hayat Boyu Öğrenme (LLP) tarafından finanse edilir. 1 Ocak 2014 de başlamıştır ve 31 Aralık 2015’e kadar sürecektir.

Hedelerimiz
Avrupalı yetişkinlere aşağıdaki konularda yardımcı olacak bir mobil cihaz uygulaması yapmak (akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar için)
–  yurtdışında kaldıkları sürede ne öğrendiklerinin kaydını tutacakposter-einzelteile_0005_Ebene-6
–  yeni yetenekleri nasıl ve ne zaman öğrendiklerini gösterecek
–  yeni kazandıkları bu yetenekleri başkalarına tanıtacak

Avrupa hayat boyu öğrenmenin sekiz temel yeterliliğinden iki tanesinin denkliği ve tanınmasının geliştirilmesi
– öğrenmeyi öğrenme
– sosyal ve kentsel yeterlilikler

Her iki yeterlilik de yurtdışında kalındığında elde edilebilir. İnanıyoruz ki bu yeterliliklerin denkliğinin sağlanması iş piyasasında yetişkinlerin iş bulma ve rekabet güçlerini artırmaya katkıda bulunacaktır.

Hedef grubumuz
Avrupa çapında farklı hareketlilik çalışmalarına katılmış yetişkinler, örneğin: çalıştaylar, gönüllülük, stajlar, uygulamalı eğitim programları, üniversite değişim programları, belediye hareketlilikleri, boş zaman hareketlilikleri.
Organizasyonlar örneğin: yetişkin eğitim birimleri, resmi olmayan ve serbest öğrenmenin tanınmasına yardımcı olan kamu kuruluşlarıyla eğitim politika yapımına katkıda bulunan Avrupalı ve toplumsal organizasyonlar.