MAPP

M_APP Projekt

M_APP-projektet finansieras av EU:s program för livslångt lärande. Det startade den 1 januari 2014 och pågår fram till 31 december 2015.

Våra mål
Att skapa en mobilapplikation (för smartphones och surfplattor) som ska hjälpa vuxna i Europa att
– dokumentera vad de lärt sig under en utlandsvistelse
– visa hur och när de skaffat sig nya färdigheterposter-einzelteile_0005_Ebene-6
– presentera dessa nyförvärvade färdigheter för andra

Att utveckla en erkännande- och godkännandeprocess för två av de åtta nyckelkompetenserna inom livslångt lärande:
– lära att lära
– social och medborgerlig kompetens

Båda dessa kompetenser kan man förvärva under vistelser utomlands. Vi tror att om man kan ge denna förvärvande kunskap ett officiellt godkännande kan det hjälpa vuxna att få större anställningsbarhet och konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

Våra målgrupper
Vuxna som deltar i olika rörlighetsåtgärder i Europa, till exempel workshops, volontärarbete, praktik, lärlingsprogram, utbytesprogram på universitet, rörlighet mellan regioner, fritidsresor.
Organisationer, till exempel vuxenutbildningar, offentliga organ som tillhandahåller erkännande av icke-formell och informell utbildning samt europeiska och statliga myndigheter som arbetar med att ta fram riktlinjer för utbildning.