MAPP

Resultat

Forskning

discussionFör att få en bättre förståelse av kopplingen mellan transnationell rörlighet och informella utbildningserfarenheter genomförs sekundärforskning inom ramen för partnersamarbetet. En kompetenskarta som beskriver och definierar kompetenserna “lära att lära” och “social och medborgerlig kompetens” ska tas fram. I alla partnerländer genomförs undersökningar kring hur man använder mobilappar för att dokumentera, gruppera, beskriva, rapportera och värdera förvärvandet och tillämpningen av de utvalda kompetenserna.

Erkännandekarta

Här sammanfattas de olika metoderna för dokumentering, utvärdering och erkännande av kompetenser som utvecklats under utforskande- och analysfasen.

Mobilapp

En app utvecklas för Android “Key Lime Pie” med programmeringsspråket Java och för Apple iOS med programmeringsspråket Objective-C. Det blir en universell app som kan användas både i smartphones och surfplattor med Android och i Apples iPhone, iPod touch och iPad. Den gör det möjligt att snabbt och enkelt dokumentera kunskaper eftersom alla typer av filer kan laddas upp via wifi eller cellulära nätverk till en sorts dagbok för utbildningserfarenheter.

Webbapp

Användarna får tillgång till ett personligt konto där man kan lagra, hantera och redigera dokument och uppladdad information (foton, videor, ljudfiler, textdokument) som samlats in med mobilappen.

Serverapplikation

Den här applikationen gör det möjligt att synkronisera mobilappen med webbappen.

Riktlinjer för erkännande och en erkännandeprocedur

breakProjektgruppen tar fram en uppsättning erkännanderiktlinjer och en erkännandeprocedur för de båda utvalda kompetenserna (lära att lära, social och medborgerlig kompetens) med hänsyn till användbarhet, giltighet, tillförlitlighet och objektivitet.