MAPP

Proiectul M_APP

Proiectul M_APP este finanţat de Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii al Comisiei Europene. Proiectul a demarat la 1 ianuarie 2014 şi se va desfăşura până la 31 decembrie 2015.

Obiectivele noastre
Crearea unei aplicaţii pentru dispozitivele mobile (pentru smartphone-uri sau tablete), care va ajuta populaţia adultă din Europa să:
–  documenteze ceea ce a învăţat în timpul şederii lor în străinătateposter-einzelteile_0005_Ebene-6
–  arate cum şi unde au dobândit noile aptitudini
–  prezinte nou-dobânditele abilităţi, şi altora

Dezvoltarea unei proceduri de recunoaştere şi acreditare pentru două, din cele opt, competenţe-cheie europene de învăţare pe tot parcursul vieţii:
– a învăţa să înveţi
– competenţe sociale şi civice

Ambele competenţe pot fi dobândite în timpul şederii în străinătate. Noi credem că permiterea acreditării noilor cunoştinţe dobândite îi va ajuta pe adulţi să-şi sporească şansele de angajare şi  competitivitatea pe piaţa forţei de muncă.

Grupul nostru ţintă
Adulţii implicaţi în diverse acţiuni de mobilitate din Europa, cum ar fi: ateliere de lucru, voluntariat, stagii, programe de instruire practică, programe de studii universitare de schimb, mobilităţi municipale, mobilităţi de agrement.
Organizaţii precum: entităţi de educaţie a adulţilor, organisme publice care oferă recunoaştere a învăţării non-formale şi informale, precum şi organizaţiile europene şi publice implicate în elaborarea de politici educaţionale.